Contractes. Perfil del contractant

El portal del perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya informa de les licitacions, els contractes menors i les adjudicacions de l'Ajuntament de Martorelles

  • Contractes menors

Són els d'un import inferior a 15.000€ sense IVA per a serveis i subministraments i d'un import inferior a 40.000€ sense IVA per a obres. La seva durada no pot superar l'any i no es poden prorrogar.

  • Contractes amb licitació

Són els d'un import a partir de 15.000€ sense IVA per a serveis i subministraments i a partir de 40.000€ sense IVA per a obres

La informació la podeu consultar al portal del perfil del contractant amb cada procediment

  • Relació de proveïdors de tota la contractació

 2019 / 2018 / 2017

  • Contractes modificats, anul.lats, desistits, resolucions anticipades

Podeu consultar aquesta informació al  portal del perfil del contractant.

La normativa de contractació de l'Ajuntament de Martorelles la podeu consultar al document - Bases d'execució del pressupost - de cada any

Les preguntes i les respostes estan al perfil del contractant amb cada procediment

Darrera actualització: 30.10.2020 | 13:35
Darrera actualització: 30.10.2020 | 13:35