Informació dels contractes. Perfil del contractant

El portal del perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya informa de les licitacions, els contractes menors i les adjudicacions de l'Ajuntament de Martorelles

Registre Públic de Contractes de Catalunya

  • Contractes menors

Són els d'un import inferior a 15.000€ sense IVA per a serveis i subministraments i d'un import inferior a 40.000€ sense IVA per a obres. La seva durada no pot superar l'any i no es poden prorrogar.

Any 202220212020

  • Contractes amb licitació

Són els d'un import a partir de 15.000€ sense IVA per a serveis i subministraments i a partir de 40.000€ sense IVA per a obres

Any 202220212020

La informació la podeu consultar al portal del perfil del contractant amb cada procediment

  • Relació de proveïdors de tota la contractació

 2019 / 2018 / 2017 . (A partir de 2020 la informació s'ha inclòs als apartats de: contractes menors i contractes amb licitació)

  • Contractes modificats, anul.lats, desistits, resolucions anticipades

Podeu consultar aquesta informació al  portal del perfil del contractant.

La normativa de contractació de l'Ajuntament de Martorelles la podeu consultar al document - Bases d'execució del pressupost - de cada any

Les preguntes i les respostes estan al perfil del contractant amb cada procediment

Darrera actualització: 17.01.2023 | 16:04
Darrera actualització: 17.01.2023 | 16:04