ORDENANÇA 5. Impost construccions instal·lacions i obres

Impost sobre construccions instal·lacions i obres

Ordenança fiscal 5 - Ordenança fiscal número 5 

Darrera actualització: 04.05.2022 | 18:03