Plantilla de personal

A l'Ajuntament de Martorelles hi treballen 86 persones en plantilla

  • Places escala d'habilitació nacional: 3 (places vacants: 2)

  • Places personals funcionari de carrera: 52 (places vacants: 18)

  • Places personals laborals estructurals: 31 (places vacants: 24)

Plantilla de personal de l'any 2023 (Excel)

Document d'aprovació de la plantilla publicat al BOPB. Ves-hi

 

Més informació del pressupost i la plantilla de personal a CIDO (Cercador d'Informació i Documents Oficials de la Diputació de Barcelona), dels anys: 2024  /  2023 /   2022  /   2021  / 2020

Darrera actualització: 20.03.2024 | 13:06
Darrera actualització: 20.03.2024 | 13:06