Plantilla de personal

A l'Ajuntament de Martorelles hi treballen 86 persones en plantilla

  • Places escala d'habilitació nacional: 3 (places vacants: 2)

  • Places personals funcionari de carrera: 52 (places vacants: 18)

  • Places personals laborals estructurals: 31 (places vacants: 24)

Plantilla de personal de l'any 2023 (Excel)

Document d'aprovació de la plantilla publicat al BOPB. Ves-hi

 

Més informació del pressupost i la plantilla de personal a CIDO, dels anys:   2022  /   2021  / 2020

Darrera actualització: 10.02.2023 | 14:42
Darrera actualització: 10.02.2023 | 14:42