Consel d'infants

Què és el Consell d’Infants de Martorelles?
El Consell d’Infants és un òrgan de participació de i per als nens i nenes.

On a partir de la mirada i de l’alçada dels nens i les nenes podem detectar aquells aspectes i temes millorables del municipi que passen desapercebuts pels adults.

Un espai de participació, on els nens i les nenes poden exercir els seus drets civils com a ciutadans, en els temes que estan relacionats directament amb ells. Els infants que en formen part tenen un punts de vista, necessitats i interessos propis.

Es tracta d'una iniciativa en base a la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i adolescència de Catalunya i emparada en els drets de tots els infants, reconeguts per les Nacions Unides.

Quines són les funcions del Consell d’Infants de Martorelles?
Les funcions del Consell d’Infants són conèixer, observar, valorar, opinar, reivindicar, proposar, dissenyar en tots aquells temes relacionats amb el poble i amb els infants.

Qui forma el consell?
Els 14 consellers i conselleres de 4rt, 5é i 6è dels dos centres d'educació primària que han estat elegits de forma democràtica pels seus companys i companyes.

Qui fa possible aquest consell?
Tot l'alumnat de primària de les dues escoles de Martorelles que traslladen les opinions als seus representants.

Les conselleres i consellers que assisteixen a les trobades mensuals del Consell i comparteixen opinions i en consensuen les respostes.

L'equip de tècniques i tècnics així com el polític que gestionen les convocatòries,  faciliten la logística necessària i possibiliten la comunicació pública del treball realitzat pel consell d'infants.

Les escoles de primària que segueixen el projecte i donen suport fent de pont de comunicació amb les tutores dels cursos implicats, consellers/es i famílies.

Els tutors i tutores de 4t.5è i 6è que cedeixen l'espai de temps necessari perquè els consellers/es puguin exposar el que han treballat i puguin recollir les opinions dels companys.

Les famílies dels consellers i conselleres que autoritzen als infants d'assistir a les trobades.

La ciutadania de Martorelles que reben la informació del treball del Consell.

Com l’hem creat?
La creació d’aquest Consell d’Infants al nostre municipi és el resultat d’un treball realitzat des de l’Ajuntament amb la col·laboració amb les escoles de Martorelles. Aquest treball vol facilitar a l’alumnat l’aprenentatge dels mecanismes de representació i participació democràtica.

Hi han participat els dos centres d’educació primària. S’han realitzat dinàmiques a les aules de 4t, 5è i 6è en les que s’han treballat els drets dels infants, el dret a la participació i el Consell d’Infants. Els 14 consellers i conselleres han estat elegits de forma democràtica pels seus companys i companyes.

Darrera actualització: 21.02.2020 | 14:03
Darrera actualització: 21.02.2020 | 14:03