Policia local

Servei que s'encarrega de servir i protegir a la ciutadania del municipi, minimitzant els riscos i l'existència de problemes de seguretat així com assistir a la comunitat en la millora del seu benestar i la bona convivència

 • Intervencions d’urgència per a la protecció de persones i béns.
 • Vigilància dels espais públics.
 • Prestació d’auxili en casos de catàstrofe, accident i calamitats públiques. 
 • Intervenció, a requeriment, en cas de conflictes privats. 
 • Primeres actuacions per delicte flagrant.
 • Diligències per il•lícits penals i per delictes contra la seguretat vial o relacionades amb accidents de trànsit.
 • Atenció i tramitació de denúncies. 
 • Vetlla del compliment d’ordenances, reglaments i resolucions administratives municipals. 
 • Inspecció d’activitats econòmiques, obres, ocupació de la via pública i utilització privativa dels béns de domini públic (ocupació comercial, guals, ocupació per a la realització d’obres, etc.). 
 • Vigilància i inspecció dels establiments vinculats amb l’oci nocturn i activitats recreatives. 
 • Comprovació d’activitats molestes a requeriment de la ciutadania. 
 • Ordenació i regulació del trànsit. Senyalització viària. 
 • Policia de proximitat i comunitària.

Normativa reguladora

Reglament del Servei de Policia Local

Persones destinatàries:

Ciutadania

Cost per l'usuari:

Gratuït

Àrea responsable:

Regidoria de Convivència i Seguretat

Darrera actualització: 28.07.2020 | 17:09