Casal d'estiu 2020

Malgrat l'excepcionalitat provocada per la Covid-19, l'Ajuntament de Martorelles i l'entitat GASC (Genis per l'AnimacióSociocultural) han obert el termini d'inscripcions al Casal d'Estiu 2020 de l'1 al 12 de juny. L'organització garantirà els protocols i les mesures a seguir per portar a terme l'activitat amb total seguretat. 

 

Termini d'inscripció

De l'1 al 12 de juny de 2020

Canal de tramitació

Excepcionalment, les inscripcions es faran telemàticament a través del formulari d'inscripció al Casal d'estiu 2020 a l'adreça de correu electrònic inscripcionscasalgasc@gmail.com.

Preus

Lleure/ Esports (del 25 de juny al 31 de juliol)

 • Casal complert: 180€   Setmanal: 40€   
 • Menjador: 150€    Setmanal: 30€     Esporàdic: 7€
 • Acollida matinal: 35€    Setmanal: 10€    Esporàdica: 3€

Què cal saber abans de tramitar la inscripció?

Cal emplenar tots els formularis de manera correcta i us heu d’assegurar que estiguin signats. L’entrega de la inscripció es farà de manera telemática. Els passos a seguir són:

 • Descarregar el formulari
 • Editar el PDF
 • Emplenar i signar el document
 • Guardar el PDF amb les dades
 • Envia el document l’adreça: inscripcionscasalgasc@gmail.com

O també pots fer-ho així:

 • Descarregar el formulari
 • Imprimir el document
 • Emplenar i signar el document
 • Escanejar totes les pàgines
 • Enviar el document a l’adreça: inscripcionscasalgasc@gmail.com

No s’acceptaran documents que no estiguin en un dels dos formats esmentats anteriorment. Serà obligatori signar la declaració responsable per a la participació en el Casal d’estiu 2020.
Juntament amb el formulari d’inscripció cal adjuntar:

 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Una foto de carnet
 • Justificant de pagament
 • Fotocòpia de la cartilla de vacunació de l’infant (actualitzada)

Anul.lacions per part dels participants

Si es desitgés anul•lar la inscripció, sempre que es notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’entitat organitzadora retornarà, com a màxim, el 75% de l’import ja abonat de l’activitat.

Més informació GASCinstagram ,  facebook

Darrera actualització: 02.09.2020 | 13:56
Darrera actualització: 02.09.2020 | 13:56