Casal d'estiu 2021

El Gran ShowGasc

L'Ajuntament de Martorelles i l'entitat GASC (Genis per l'AnimacióSociocultural) organitzen una nova edició del Casal d'Estiu de Martorelles.

Tallers de cuina, dansa, teatre, excursions, piscina... i moltes activitats més!

L'organització garantirà els protocols i les mesures a seguir per portar a terme l'activitat amb total seguretat. 

Termini d'inscripció

Fins el 10 de juny de 2021

Canal de tramitació

Excepcionalment, les inscripcions es faran telemàticament a través del formulari d'inscripció al Casal d'estiu 2020 a l'adreça de correu electrònic inscripcionscasalgasc@gmail.com.

Preus

Lleure/ Esports (del 28 de juny al 30 de juliol)

 • Casal sencer: 180€   Setmanal: 40€   
 • Menjador (fins les 16:30h): 160€    Setmanal: 30€     Esporàdic: 7€
 • Acollida matinal (de 08 a 09h): 35€    Setmanal: 10€    Esporàdica: 3€

Què cal saber abans de tramitar la inscripció?

Cal emplenar tots els formularis de manera correcta i us heu d’assegurar que estiguin signats. L’entrega de la inscripció es farà de manera telemática. Els passos a seguir són:

 • Descarregar el formulari
 • Editar el PDF
 • Emplenar i signar el document
 • Guardar el PDF amb les dades
 • Envia el document l’adreça: inscripcionscasalgasc@gmail.com

O també pots fer-ho així:

 • Descarregar el formulari
 • Imprimir el document
 • Emplenar i signar el document
 • Escanejar totes les pàgines
 • Enviar el document a l’adreça: inscripcionscasalgasc@gmail.com

No s’acceptaran documents que no estiguin en un dels dos formats esmentats anteriorment. Serà obligatori signar la declaració responsable per a la participació en el Casal d’estiu 20201.
Juntament amb el formulari d’inscripció cal adjuntar:

 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Una foto de carnet
 • Justificant de pagament
 • Fotocòpia de la cartilla de vacunació de l’infant (actualitzada)
 • Declaració responsable

Anul.lacions per part dels participants

Si es desitgés anul•lar la inscripció, sempre que es notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’entitat organitzadora retornarà, com a màxim, el 75% de l’import ja abonat de l’activitat.

Més informació GASCinstagram ,  facebook

Darrera actualització: 11.10.2021 | 10:49
Darrera actualització: 11.10.2021 | 10:49