La concentració de diòxid de nitrogen mesurada a Martorelles és moderada-baixa

Dijous, 25 d'agost de 2022 a les 00:00
  • Amb una concentració mitjana de 21 μg/m3. El valor més elevat, amb una concentració de 35 μg/m3, s’ha obtingut al punt 16, situat al c. Sant Marti, al polígon. 

L’Ajuntament de Martorelles ha realitzat un estudi per conèixer els nivells de diòxid de nitrogen a diferents punts del municipi.

El període de mostreig va ser de 22 dies, del 24 de febrer al 18 de marc de 2022, en el que es van instal·lar un total de 24 captadors de difusió passiva, dels quals es van obtenir 21 dades vàlides.

Quatre d’aquests captadors es van col·locar a sobre de l’estació automàtica de referència de la XVPCA més pròxima situada a Mollet del Vallès. De la comparació dels resultats dels tubs amb la mitjana de l’analitzador de l’estació de referència s’ha obtingut un factor de correcció de 0,96.

La concentració de diòxid de nitrogen mesurada a Martorelles ha estat moderada-baixa amb una concentració mitjana de 21 μg/m3. El valor més elevat, amb una concentració de 35 μg/m3, s’ha obtingut al punt 16, situat al c. Sant Marti, i al 6, situat al polígon. El nivell més baix amb una concentració de 11 μg/m3 s’ha mesurat al punt 5, situat al costat del cementiri.

Els valors més elevats es troben a les vies d’accés al municipi i sobretot al Polígon industrial on s’observa una elevada intensitat de vehicles pesats. A l’altre extrem, els valors més baixos es troben a  les zones més allunyades del trànsit rodat, a cotes més altes i més ventilades.

Durant aquest període va ploure 10 dies, amb una precipitació acumulada de 52,4 mm, i la concentració de NO2 mesurada a l’estació de referència de la XVPCA més pròxima, situada a Mollet de Vallès, ha estat de 35 μg/m3, similars a la mitjana obtinguda durant els darrers 5 anys (37 μg/m3). La mitjana anual de NO2 dels anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 va ser de 44, 40; 39; 29 i 31 μg/m3, respectivament.

Darrera actualització: 26.08.2022 | 07:48