BAN d'Alcaldia: Una Revetlla segura on gaudim de la festa respectant el descans del veïnat

Dimecres, 23 de juny de 2021 a les 00:00
  • L'alcaldessa accidental Anna Nogueres dicta un BAN per a la celebració de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere. 

L'alcaldessa accidental de Martorelles, Anna Nogueres, ha emès un BAN d'Alcaldia pel que fa la celebració de la Revetlla de Sant Joan. En ell, recorda que per tal de gaudir d’una Revetlla segura, on sigui compatible el gaudir de la festivitat i el descans dels veïns, cal tenir en compte l’Ordenança de Convivència de Martorelles regula l’ús de la pirotècnica a la via i espais públics, tot establint:

  1. L'ús de pirotècnia a la via publica queda limitat als productes de Classe I de l’Art. 23 del RD 230/1998 que aprova el Reglament d’Explosiu i als productes de classe II del mateix Reglament, el contingut de mescla explosiva dels quals no superi els 3 grams.
  2. S'han d’adoptar les precaucions necessàries per evitar danys a les persones o bens.
  3. L’ús de material pirotècnic a la via publica només es pot fer servir durant la revetlla de Sant Joan, dia 23 de juny i la de Sant Pere, dia 28 de juny. Fora d’aquestes dates es necessària autorització municipal.
  4. Resta prohibida la utilització de productes pirotècnics de classe superior als previstos a l’apartat primer.
  5. En cap cas es podrà fer us de material pirotècnic a menys de 500 metres de zones boscoses o àrees forestals.

El BAN recomana també que l’ús de la pirotècnia a la via pública es realitzi al recinte de Carrencà, Parc de la Verneda, Plaça El·líptica i Parc Anselm Clavé.

Darrera actualització: 23.06.2021 | 08:50