Martorelles crearà el Consell de Poble

Dimarts, 29 de març de 2022 a les 00:00
  • Un consell de consells que ha d’enfortir la confiança entre entitats, ciutadania i Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament de Martorelles, en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat aquest 28 de març la creació del Consell de Poble i el seu reglament.

Un òrgan consultiu i de participació que integra i recull la pluralitat de grups i interessos del poble, esdevenint l’òrgan de més àmplia representació ciutadana. Es fonamenta en el principi de responsabilitat compartida, sobre la base d’una confiança mútua entre entitats, ciutadania i Ajuntament. Ha de disposar d’instruments que garanteixin la seva funcionalitat, operativitat i continuïtat.

El nou òrgan estarà format per la totalitat de regidores i regidors de l’Ajuntament, una persona representant de cada consell sectorial, i la presidència de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats o una persona de la junta en qui delegui per absència o malaltia. Hi podran assistir amb veu sense vot, professionals i experts/es, responsables polítics i tècnics / que de les àrees quan les temàtiques a tractar així ho requereixin, a petició de la presidència o d’un terç dels membres del plenari.

Darrera actualització: 29.03.2022 | 11:29