Pla Local de Prevenció d'Addiccions

Dijous, 28 de maig de 2015 a les 00:00
El passat dia 18 de maig el Ple de l’Ajuntament de Martorelles va aprovar, per unanimitat, el Pla Local de Prevenció d’Addiccions de Martorelles 2015-2018.

 

Durant el darrer any 2014, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’impuls de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Martorelles, s’ha impulsat la redacció d’aquest Pla que consta de la seva corresponent diagnosi, les propostes, els programes i els projectes que s’integren com a eixos d’acció d’aquest mandat: coordinació i planificació; prevenció i educació; prevenció i lleure; i prevenció i comunitat.

 

El Pla fa un plantejament global, integral, integrador i compromès amb les necessitats i les expectatives de la ciutadania que, més enllà de la simple declaració de principis, aconsegueixi el següent en la seva aplicació pràctica:

 

• Prevenir i reduir el consum de drogues així com minimitzar la morbiditat, la mortalitat i la discapacitat evitables associades a l’ús de substàncies psicoactives.

 

• Coordinar, cohesionar i optimitzar els esforços institucionals i socials ja endegats a Catalunya en el camp de la prevenció.

 

El Pla pretén reduir la demanda des de la promoció de la salut fins a les estratègies de prevenció del consum i problemes associats, passant per la disminució de riscos i reducció dels danys, i l’assistència i inserció social. Per aquesta prevenció del consum es proposa promoure una consciència social sobre la importància dels problemes, els danys i els costos personals i socials relacionats amb les drogues, sobre la possibilitat real d’evitar-los i sobre la importància que la societat en conjunt sigui part activa de la solució.

 

També es proposa augmentar les capacitats i habilitats personals de resistència a l’oferta de drogues i als determinants dels comportaments problemàtics que hi estan relacionats, és a dir, promoure el desenvolupament de recursos propis que facilitin actituds i conductes de rebuig. Un altre dels objectius del pla és el d’aconseguir retardar l’edat d’inici del contacte amb les drogues, ja que la probabilitat de desenvolupar problemes d’addicció és més gran com més jove és la persona quan comença a consumir.

Ambdós plans han estat possible gràcies a la col·laboració amb els agents que hi ha participat; sent la transversalitat i la participació eixos cabdal de l’elaboració dels mateixos.

Darrera actualització: 29.08.2018 | 13:26