Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Martorelles

Dimecres, 10 de març de 2021 a les 17:00
  • Dilluns 15 de març de 2021 a les 19h al Celler de la Masia de Carrencà. Es podrà seguir a través de la pàgina de facebook de l'Ajuntament. 

L'Ajuntament de Martorelles convoca per aquest dilluns 15 de març de 2021, a les 19h una sessió ordinària del Ple municipal al Celler de Carrencà que serà emesa en directe per la pàgina de facebook de l'Ajuntament. 

Com totes les sessions ordinàries, després de Precs i preguntes, s'obrirà un torn de 5 preguntes a càrrec del públic assistent.

A continuació, l'ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors

- 2021/1 ordinària 18/01/2021

- 2021/2 extraordinària i urgent 19/01/2021

- 2021/3 extraordinària i urgent 28/01/2021

- 2021/4 extraordinària i urgent 22/02/2021

2. Donar compte dels Decrets de l’alcaldia i acords de la Junta de Govern Local

3. Donar compte dels acords presos en el decret d'alcaldia núm. 2021/82

4. Donar-se per assabentat de l’Informe d’Avaluació Final del Projecte d’Intervenció Integral de barri de Can Sunyer BAE2009029

5. Resolució del recurs de reposició interposat contra la nova proposta metodològica de càlcul de deures de cessió per increment d'aprofitament urbanístic en el tràmit d'obtenció de llicències que s'atorguin en aplicació de la Modificació Puntual del Pla general d'ordenació urbanística , en l'àmbit del polígon industrial de Martorelles, aprovada en sessió plenària de 14.4.2020.

6. Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de Treball 2/2021

7. Aprovació de la revisió del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) 2021 – 2026.

8. Aprovació inicial del text del Reglament regulador del règim de justificació i transparència de les assignacions econòmiques atorgades als grups polítics municipals de l’Ajuntament de Martorelles

9. Aprovació inicial del Reglament del registre de jornada i presencia del personal de l’Ajuntament de Martorelles

10. Moció de suport a l'amnistia

11. Moció de suport a Pablo Hasel

12. Moció per declarar Martorelles, municipi feminista

13. Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt

14. Propostes per la via d’urgència

15. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 11.03.2021 | 09:47