Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Martorelles

Dimecres, 14 de juliol de 2021 a les 07:00
  • Dilluns 19 de juliol a les 19 hores al Celler de Carrencà i via facebook live. 

L'Ajuntament de Martorelles convoca un Ple ordinari per aquest dilluns 19 de juliol a les 19 hores al Celler de Carrencà. La sessió també es podrà seguir via facebokk live.

A continuació, l'ordre del dia

1. Actes pendents d'aprovar
- 1.1. PLE2021/6 ordinària 17/05/2021
- 1.2. PLE2021/7 extraordinària 29/06/2021
2. Donar compte dels decrets de l'alcaldia i acords de la Junta de Govern Local
3. Resolució del contracte d'obres de construcció de l'edifici La Vinya
4. Aprovació modificació de crèdit núm. 07/2021 modalitat suplement de crèdit
5. Aprovació inicial de la modificació del reglament de règim d'ús dels horts urbans de
titularitat municipal.
6. Aprovació inicial de la modificació del Nomenclàtor Municipal
7. Inici de l'expedient de modificació de l'escut de Martorelles
8. Fixació de les Festes Locals de Martorelles per a l'any 2022
9. Moció de suport a la Iniciativa per una llei que garanteixi el dret de l'habitatge
10. Propostes per la via d’urgència
11. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 20.07.2021 | 14:38