Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Martorelles

Dilluns, 27 de setembre de 2021 a les 14:00
  • Dijous 30 de setembre a les 19 hores al Celler de Carrencà i via facebook live. 

L'Ajuntament de Martorelles convoca un Ple ordinari per aquest dijous 30 de setembre a les 19 hores al Celler de Carrencà. La sessió també es podrà seguir via facebook live.

A continuació , l'ordre del dia:

1. Actes pendents d'aprovar
- 1.1. PLE2021/8 ordinària 19/07/2021
2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia i acords de la Junta de Govern Local
3. Donar coneixement al Ple del cessament i nomenament de tresorera accidental
4. Donar compte dels acords presos en el decret d'alcaldia núm. 2021/364, de creació d’una nova regidoria
5. Donar compte dels acords presos en el decret d'alcaldia núm. 2021/335, de modificació de crèdit 10/2021 diverses modalitats
6. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit
7. Aprovació modificació de crèdit 09/2021 del pressupost de despeses diferents modalitats
8. Aprovació de la memòria-informe d’oficialització de l’escut de Martorelles
9. Propostes per la via d’urgència
10. Precs i Preguntes
 

Darrera actualització: 28.09.2021 | 08:44