Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Martorelles

Dimecres, 24 de novembre de 2021 a les 18:00
  • Dilluns 29 de novembre a les 19 hores al Celler de Carrencà i via facebook live. 

L'Ajuntament de Martorelles convoca un Ple ordinari pel dilluns 29 de novembre a les 19 hores al Celler de Carrencà. La sessió també es podrà seguir via facebook live.

A continuació , l'ordre del dia:

1. Actes pendents d'aprovar

      PLE2021/10 ordinària 30/09/2021

      PLE2021/11 extraordinària 02/11/2021

2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia i acords de la Junta de Govern Local

3. Donar compte dels acords presos en el decret d'alcaldia núm. 2021/424

4. Donar compte decret 2021/265, d'aprovació liquidació pressupost 2020

5. Aprovació Compte General de l'exercici 2020

6. Aprovació xifres padró d'habitants a data 01.01.2021

7. Aprovació inicial del Reglament regulador del teletreball a l’Ajuntament de Martorelles

8. Aprovació del Pla Local de Salut de Martorelles 2020-2024.

9. Aprovació pròrroga del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Martorelles sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a les normes de circulació en vies urbanes

10. Nomenament de Jutge de Pau titular

11. Nomenament de Jutge de Pau substitut

12. Adhesió de l’Ajuntament de Martorelles al pacte contra la segregació escolar a Catalunya

13. Propostes per la via d’urgència

14. Precs i Preguntes

 

Darrera actualització: 24.11.2021 | 14:21