Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Martorelles

Dijous, 24 de març de 2022 a les 08:00
  • Dilluns 28 de març a les 19 hores a la Sala de plens i en directe per youtube. 

L'Ajuntament de Martorelles convoca un Ple ordinari pel dilluns 28 de març a les 19 hores a la Sala de plens. La sessió també es podrà seguir via youtube

A continuació , l'ordre del dia:

1. Actes pendents d'aprovar

 PLE2022/1 ordinària 24/01/2022

2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia i acords de la Junta de Govern Local

3. Donar compte dels acords presos en el decret d'alcaldia núm. 2022/79

4. Aprovació Ordenança fiscal número 4, Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

5. Aprovació del reconeixement de compatibilitat a l’Arquitecte tècnic municipal per a l’exercici d’una activitat privada

6. Inici de l’expedient de cessió d’un local al carrer Primavera 12 a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos

7. Creació de la Junta Local de Seguretat de Martorelles i del seu Reglament

8. Aprovació del Manual d’Identitat Corporativa de l’Ajuntament de Martorelles

9. Creació del Consell de Poble de Martorelles i Reglament de funcionament del mateix

10. Moció en defensa del cànon de residus a Catalunya

11. Propostes per la via d’urgència

12. Precs i Preguntes

 

Darrera actualització: 24.03.2022 | 09:41