El 28 de febrer finalitza el termini per a demanar l'aplicació de les tarifes reduïdes i les bonificacions per compostatge de la taxa de residus

Dilluns, 15 de febrer de 2021 a les 11:00
  • Cal presentar la fotocòpia de l'últim rebut d'escombraries pagat i autoritzar l'Ajuntament o l'OGT a consultar les dades personals. 

El proper 28 de febrer de 2021 finalitza el termini per a demanar l'aplicació de les tarifes reduïdes per renda familiar en el rebut de la taxa de residus 2021. Així mateix, també es poden demanar les bonificacions per compostatge respecte la taxa de l'any 2020 acreditant-ne la documentació. 

Per a l’obtenció d’aquests beneficis, el sol·licitant haurà d'aportar, durant el període compres entre els dies 1 de gener i l'últim dia hàbil del mes de febrer de l’exercici en curs, la documentació següent:

  1. Fotocòpia de l’últim rebut d'escombraries pagat.
  2. Autoritzar a l’Ajuntament de Martorelles i/o a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a consultar totes aquelles dades personals i fiscals en poder de l’Administració Pública, als únics efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud.

En cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els membres que conformen la unitat familiar, fotocòpia del certificat de la pensió, de la prestació de l’atur o dels últims sis fulls salarials, tant de la persona que fa la sol·licitud com de les persones que conviuen amb ella.

En cas de no percebre cap ajut o pensió hauran de presentar certificació acreditant aquesta situació. 

La petició s’haurà de formular mitjançant la sol·licitud que estarà disponible a l’Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

Ves al tràmit

Per sol·licitar la bonificació pel compostatge casolà de l’exercici 2020, els interessats hauran d’omplir la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament abans del 28 de febrer.

 

Darrera actualització: 18.02.2021 | 09:26