Martorelles aprova les ordenances fiscals per a l’any 2022

Divendres, 5 de novembre de 2021 a les 15:00
  • El preu de la taxa de residus puja 7,9 euros anuals per domicili per la revisió que el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental aplica a tots els Ajuntaments de la comarca .

El ple de l’Ajuntament de Martorelles celebrat el passat 2 de novembre, en sessió extraordinària, va aprovar les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2022. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC), i els vots en contra del PSC-MAPM i UxM.

El regidor d’Economia, Joan Marc Flores, va començar la seva exposició posant en context el moment “complicat” que viu la tresoreria dels ajuntaments per la darrera sentencia  del Tribunal Constitucional sobre la nul·litat  de la fórmula de càlcul de l’Impost de l’Increment del Valor dels Immobles de Naturalesa Urbana (Plusvàlua). Flores va apuntar que aquest tribut l’any 2021 ha representat per l’Ajuntament de Martorelles més del 10% del total dels seus ingressos.

La proposta aprovada actualitza l’Impost de Béns Immobles (IBI) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) amb l’IPC interanual del mes d’agost (3,3%): “Necessitem aquests ingressos per seguir amb les polítiques socials actuals i garantir la capacitat per donar els mateixos serveis en quantitat i sobretot en qualitat. Avui estem parlant dels ingressos, però al desembre quan aprovem el pressupost pel 2022 parlarem de la despesa” argumentava el regidor que convidava la resta de grups a votar a favor de la proposta en un acte de “responsabilitat”.

Pel que fa la Taxa de gestió de residus, la proposta contempla una revisió del preu amb un increment de 7,9 euros anuals per domicili degut a la revisió que ha hagut de fer el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.

El regidor va explicar les quatre causes que han provocat la revisió que ha aplicat el Consorci de Gestió de Residus: la revisió dels sous dels treballadors públics, l’increment notable del cànon de valorització energètica i deposició que grava la fracció rebuig, la pujada de l’energia (elèctrica i combustible) i l’increment del cost de les pòlisses d’assegurança de la flota i instal·lacions.

 

Un any del canvi de model

La modificació de la taxa de residus aprovada per 2021 incorporava la progressivitat. Per al càlcul de la taxa cal tenir en compte el nombre de persones empadronades a l’habitatge.

També com a novetat, l’ordenança incorporava reduccions en funció del nivell de renda de les famílies. La renda familiar anual de tots els membres de la família és una variable que s’ha considerat per a poder aplicar-se reduccions  de fins el 90%.

El nou canvi de model de la gestió d’aquesta taxa també comportava l’augment de les bonificacions i la possibilitat que aquestes siguin acumulables fins arribar al 40%. 

Darrera actualització: 08.11.2021 | 10:49