Martorelles canvia el model de taxa de residus per fer-lo progressiu i puja les bonificacions fins el 40%

Dijous, 29 d'octubre de 2020 a les 22:00
  • L’Ajuntament també incorpora a l’ordenança reduccions de fins el 90% en funció de la renda familiar.

El ple de l’Ajuntament de Martorelles celebrat aquest 29 d’octubre, en sessió extraordinària i telemàtica, va aprovar les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2021. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC), el PSC-MAPM i UxM; i el vot en contra de Martorelles En Comú Podem. 

L’equip de govern ha canviat el model de l’Ordenança número 6 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals. Des de la seva creació als anys 50’s la taxa ha estat lineal, és a dir cada habitatge paga exactament el mateix. Ara i d’acord a los noves Directives Marc de Residus de la Unió Europea s’incorporen als models de taxes mecanismes que van en la direcció del “pagar per generació”, això vol dir que és de justícia fiscal i mediambiental que el que més residus generi, més pagui.

Així la modificació de l’ordenança aprovada per 2021 incorpora la progressivitat, Per al càlcul de la taxa caldrà tenir en compte el nombre de persones empadronades a l’habitatge. El regidor de Medi Ambient, Joan Marc Flores explicava que una taxa progressiva és més justa: "un habitatge on viu una persona sola genera de mitja 513 kg de residus l’any i un habitatge amb 6 persones, 3.078 Kg. El cost per l’Ajuntament  de la recollida, tractament i eliminació dels residus generats en un i altre habitatge és molt diferent. És de justícia doncs que també ho sigui la taxa". 

El nou canvi de model de la gestió d’aquesta taxa també comporta l’augment de les bonificacions i la possibilitat que aquestes siguin acumulables fins arribar al 40%. 

Així, anar cinc vegades l’any a la deixalleria tindrà una bonificació del 10%, mentre que anar-hi un mínim de deu vegades, una del 20%. L’autocompostatge continua comportant una bonificació del 10% i s’afegeixen nous conceptes pels qual es pot reduir l’import de la taxa.

D’una banda el servei de recollida de mobles, del primer i tercer divendres de mes, que tindrà una bonificació del 10% amb un mínim de dues aportacions l’any. I de l’altra, la participació a una de les dues jornades mediambientals que cada any organitza l’ajuntament que també donarà dret a una bonificació del 10%: “Incrementar les bonificacions fiscals fins el 40% és una eina fiscal per incentivar que veïns i veïnes gestionin de manera responsable els seus residus. S’ha de compensar d’alguna manera aquells que ho fan bé” apuntava Flores. 

També com a novetat, l’ordenança incorpora reduccions en funció del nivell de renda de les famílies. La renda familiar anual de tots els membres de la família és una variable que s’ha considerat per a poder aplicar-se bonificacions de fins el 90%. Aquells veïns i veïnes amb dret a aplicar-se aquestes reduccions sols hauran de signar un document autoritzant a l’Ajuntament a consular a l’Agencia Tributaria les seves dades fiscals i aquest aplicarà directament la reducció que els correspongui.

Aquesta modificació quedarà en exposició pública durant 30 dies a partir de la data d’aprovació per tal que la ciutadania pugui fer les pertinents al·legacions.

Darrera actualització: 18.01.2021 | 13:36