Registre de personal funcionari habilitat

Assistència a persones que no disposen de mitjans electrònics

El Registre de personal funcionari habilitat és el llistat de persones de l'Ajuntament que poden:

  1. Fer còpies autèntiques de documents públics
  2. Assistir a la ciutadania que no disposa de mitjans per a presentar tràmits de forma electrònica. En aquests casos, serà necessari que la persona interessada:
    •  S'identifiqui davant de la persona funcionària.
    •  Doni el seu consentiment exprés per a que es pugui realitzar l'actuació concreta que els convingui.
Registre de personal funcionari habilitat
Noms i cognoms Unitat administrativa on treballa
M. Nieves Villanueva Igual Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC-
M. Teresa Muñoz Moreno Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC-
Catalina Valcarcel Pérez Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC-

En aplicació del Decret d'Alcaldia de Creació del Registre de personal funcionari habilitat donant compliment a l'art. 12.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Registre funcionaris habilitats. Registre personal funcionari habilitat

Darrera actualització: 14.01.2022 | 15:45
Darrera actualització: 14.01.2022 | 15:45