Bonificació taxa de residus domèstics per ús de compostador i de la deixalleria

Aquest tràmit permet sol·licitar la reducció de la quota de la -Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals-

  • Un 15% per compostatge
  • Un 25% per compostatge i utilització de la Deixalleria. S'hi podran acollir els titulars que, a més del compostatge, hagin fet 10 aportacions anuals de residus a la Deixalleria amb la targeta electrònica d’usuari/a. (Com a mínim, la meitat del total de les aportacions a la Deixalleria ha de ser de residus no contemplats als contenidors de les àrees de recollida selectiva -paper-cartró, vidre i envasos-  Aquesta informació la facilita directament la Deixalleria a l'Ajuntament. Mentre no hi hagi canvi d’unitat tributària, la targeta electrònica lliurada inicialment servirà per a cada exercici)

Escombraries

Termini de presentació:

28 de febrer

Normativa reguladora:

Ordenança fiscal número 6 - Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Previ a la corresponent aprovació, l’Ajuntament realitzarà les revisions que estimi oportunes per comprovar l’efectivitat del projecte d’autocompostatge.

En cas que es tingui dret a la bonificació, s’aplicarà a l’exercici següent.

Qui pot sol·licitar-ho:

Contribuents que acreditin el compostatge de residus orgànics amb un compostador casolà o equivalent bé sigui de titularitat municipal (cedit per l’Ajuntament) o d’adquisició pròpia

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les Oficines d'Atenció a la Ciutadania -OAC-

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. També els dimarts a la tarda però únicament amb cita prèvia
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 03.11.2020 | 12:19