Sol·licitud per fer foc

Permís per fer foc. Comunicat de crema. Autorització per fer foc. Activitats amb risc d’incendi forestal

PER FER FOC cal demanar permís al Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat. Més informació

L'Ajuntament de Martorelles, si es vol, pot fer l'acompanyament en la tramitació: facilita els formularis, els recull i els envia a la Generalitat.

Les gestions per demanar fer foc i cremar restes vegetals varien en funció del període de l'any en que ens trobem, segons si estem en un període d'alt risc d'incendi forestal o no, seguiu un d'aquests 2 tràmits:

1. Autorització per a activitats amb risc d’incendi forestal

 • Entre el 15 de març i el 15 d'octubre
 • Període d'alt risc d'incendi amb prohibició de fer foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta si no es té aquesta autorització.
 • La Generalitat pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, per això, cal presentar aquesta sol·licitud expressa.
 • Aquesta autorització queda anul·lada en cas d'activació del pla ALFA nivell 2 o superior. Més informació
 • La Generalitat us informarà del dia i l'hora en què s'haurà de fer la crema i les mesures pertinents que s'han de prendre per evitar el perill d'incendi.

2. Comunicació de crema

 • Entre el 16 d’octubre i el 14 de març
 • Durant aquest període les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya  i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament.
 • Un vegada lliurada la comunicació, la seva validesa és immediata un cop es disposi del rebut automàtic de finalització del tràmit. Si la gestió la fa l'Ajuntament podeu realitzar la crema a les 24h.

⇒ Condicions per fer foc

Què es pot cremar

 • Restes vegetals de la mateixa parcel·la.
 • No es pot cremar cap classe de residus (exemple: aglomerats, perquè conté resina i emet gasos tòxics, plàstics, mobles vells, palets...).
 • No es poden cremar les bardisses i els rostolls de manera difusa a la parcel·la.

La foguera i el seu entorn

 • El foc no pot sobrepassar els 3 metres d’alçada.
 • El perímetre de la foguera haurà d’estar lliure de vegetació en un radi de 3,5 metres fins a descobrir el sòl.
 • La foguera haurà d’estar a una distància mínima de 6 metres del límit de la parcel·la.
 • No hi pot haver cap cúmul de material inflamable o combustible en un radi de 10 metres de la foguera.
 • Fer la crema com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • A les finques properes a l’autopista, carreteres o vies fèrries, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.
 • La crema només s’iniciarà amb vent encalmat i en cap cas es realitzarà si hi ha un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat de vent sostinguda superior a 20 km/h l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala de Beaufort).
 • Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Horari de la crema

 • La crema començarà i acabarà amb llum de dia. No s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
 • Si la foguera genera molèsties al veïnat caldrà apagar-la a criteri de la Policia Municipal o de les persones responsables municipals.

⇒ Normativa de referència

 • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
 • Ordre Mab/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. De dilluns a divendres de 15h a 16h amb cita prèvia. Els dimarts de 15h a 18'30h, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre amb cita prèvia fins a les 16h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 08.07.2022 | 16:44