Subvenció a entitats i associacions ESPORTIVES - Justificació -

Subvencions a entitats esportives. Subvencions a associacions esportives

Les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats de l’Ajuntament de Martorelles estan obligades a justificar les subvencions econòmiques rebudes.

Normativa

Ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Martorelles 
• Bases reguladores de subvencions a Entitats Municipals per a la convocatòria corresponent.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (RGS)

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Període establert a les Bases Reguladores de Subvencions a entitats i associacions ESPORTIVES municipals i/o a la convocatòria corresponent de l’any en curs.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les entitats i associacions ESPORTIVES que han rebut una subvenció de l’Ajuntament

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Celler de Carrencà

Cami de Sant Adrià, s/n - 08107 Martorelles - Barcelona
Telèfon: 93 579 12 66
Horari:  
Depenent de les activitats que s'hi realitzen. Horari de les oficines municipals: dilluns a divendres de 8 a 15h. Les oficines resten tancades del 3 fins el 23 d'agost
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 15.07.2021 | 13:43