Subvenció per contractar persones en atur

Subvencions per a les activitats econòmiques que contractin persones en situació d’atur incloses en els projectes del Servei d'Ocupació de Martorelles -SOM-

Normativa reguladora

La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen

Termini de presentació

Fins el 31 de desembre de l'any en curs

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona física o jurídica (amb menys de 100 persones treballadores a l'empresa) que contracti laboralment:
- A una o més persones en situació d'atur que portin empadronades a Martorelles com a mínim un any
- Inscrita/es a la borsa de treball del Servei d’Ocupació de Martorelles -SOM-
- Amb contracte entre l'1 gener fins el 31 de desembre de l'any en curs

Cal aportar:

 • Formulari 2244 Sol·licitud de subvencions per a les activitats econòmiques que contractin persones en situació d’atur

 • Formulari 1742 Dades bancàries

 • Documentació bàsica a aportar

  - Manifestació del compromís de formalitzar el contracte/s amb la següent descripció:
  • Nombre de persones
  • Tipologia de contracte/s
  • Ubicació de l’establiment
  • Data d'inic i finalització
  • Jornada
  • Salari brut mensual
  • Identificació del lloc/s de treball
  - Còpia del NIF/CIF de la persona sol·licitant
  - Escriptura de constitució de l’entitat, si és persona jurídica, i dels poders amb que actua qui formula la sol·licitud
  - Informe dels Serveis Socials municipals de la persona treballadora a contractar si està en risc d’exclusió social

  Les persones sol·licitants estan obligades a que tota la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la veracitat de les dades que poden motivar l'atorgament

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 12.06.2020 | 13:15