Consell de Gent Gran

Òrgan informatiu, consultiu i d'assessorament per articular la col·laboració, la participació i la promoció d'activitats adreçades a la gent gran de Martorelles. Consell Gent Gran

El Consell de la Gent Gran és un organisme informatiu, consultiu i d'assessorament de l'Ajuntament de Martorelles que es crea per a articular la col·laboració i la participació a fi d’interessar el major nombre de ciutadans en la pràctica i la promoció de les activitats adreçades a la Gent Gran.

► Proper Consell de la Gent Gran: 

 

 Reglament del Consell de la Gent Gran

► Actes de les reunions

(Estan ordenades per Any/Mes/Dia)

Darrera actualització: 19.04.2024 | 16:04