Informació dels contractes. Perfil del contractant

Pla anual de contractació anualitat 2024

► El portal del perfil del contractant  de la Generalitat de Catalunya informa de les licitacions, els contractes menors i les adjudicacions de l'Ajuntament de Martorelles

Registre Públic de Contractes de Catalunya

Auditoria energètica Ajuntament de Martorelles

  • Contractes menors

Són els d'un import inferior a 15.000€ sense IVA per a serveis i subministraments i d'un import inferior a 40.000€ sense IVA per a obres. La seva durada no pot superar l'any i no es poden prorrogar.

       Anys 2023 /  2022 /  2021 /   2020

  • Contractes amb licitació

Són els d'un import a partir de 15.000€ sense IVA per a serveis i subministraments ia partir de 40.000€ sense IVA per a obres

        Anys 20232022  /  2021 /  2020

La informació la podeu consultar al portal del perfil del contractant amb cada procediment

  • Relació de proveïdors de tota la contractació

       Anys  2019 / 2018 / 2017  . (A partir de 2020 la informació s'ha inclòs als apartats de: contractes menors i contractes amb licitació)

  • Contractes modificats, anul.lats, desistits, resolucions anticipades

Podeu consultar aquesta informació al portal del perfil del contractant.

La normativa de contractació de l'Ajuntament de Martorelles la podeu consultar al document - Bases d'execució del pressupost -  de cada any

Les preguntes i les respostes estan al perfil del contractant amb cada procediment

Darrera actualització: 8.04.2024 | 11:00
Darrera actualització: 8.04.2024 | 11:00