Serveis essencials i sectors prioritaris públics municipals

► Per consultar informació de cadascun dels serveis públics municipals. Ves-hi

► Per consultar informació dels serveis d'emergències: Ves-hi

► Serveis públics essencials

 • Serveis mínims i obligatoris enunciats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de règim local:
  • Enllumenat públic
  • Cementiri
  • Recollida de residus
  • Neteja viària
  • Abastament domiciliari d’aigua potable
  • Clavegueram
  • Accés als nuclis de població
  • Pavimentació de les vies públiques
 • Ordenació i control dels trànsit en les vies urbanes i la vigilància del municipi i béns públics
 • Atenció d’urgències de tot tipus
 • Control sanitari
  • Medi ambient
  • Indústries
  • Activitats i serveis
  • Transports
  • Sorolls i vibracions
  • Edificis
  • Distribució i subministraments d’aliments
  • Cementiris
  • Policia sanitària mortuòria
 • Actualització, revisió i custodia del padró municipal i la gestió del cens electoral
 • Funció de la fe pública, assessorament legal preceptiu
 • Funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària
 • Serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació
 • Serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra pública, atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions
 • Serveis socials, vinculats a prestacions garantides en desenvolupament de l’article 25 de la llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials

► Àrees o sectors prioritaris

 • Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació
 • Serveis de seguretat al territori
 • Serveis de contractació administrativa, logística i informàtica
 • Serveis de recursos humans i organització
 • Serveis d’atenció a les persones en els àmbits de cultura, joventut, gent gran i esports
 • Serveis d’educació: escola bressol, educació primària i secundària
 • Serveis de promoció econòmica i lluita contra l’atur
 • Serveis d’atenció a la ciutadania, arxiu, informació i registre de documentació
 • Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius
 • Serveis d’intervenció administrativa, atorgament de llicències, d’inspecció i altres de control preventiu
 • Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics
 • Serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social
 • Qualsevol servei i/o activitat dirigida a fomentar la cohesió social, cultural i esportiva del municipi
 • Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics
 • Serveis de conservació i manteniment de les vies públiques i espais públics

La declaració dels serveis essencials i sectors prioritaris va ser aprovada pel Ple Municipal del 2 de novembre de 2016

Darrera actualització: 19.03.2021 | 12:33
Darrera actualització: 19.03.2021 | 12:33