Notícies

Línies bàsiques d'actuació

 • - Elaboració i gestió del Pla Educatiu per millorar la qualitat de l’educació a tots els nivells i a tots els àmbits
 • - Promoure una comunitat educativa més inclusiva
 • - Acompanyar en les itineràncies i transicions educatives i professionals
 • - Suport a tots els/les professionals de l’educació
 • - Oferta educativa pública de qualitat des dels 0 anys
 • - Preinscripció escolar
 • - Relació amb les AFAS
 • - Vetllar pel correcte estat de les instal·lacions educatives implantant el màxim nombre de criteris de sostenibilitat
 • - Fomentar valors conjunts de família i escola
 • - Procurar accions de dinamització a l'escola i el lleure
 • - Promoure hàbits saludables
 • - Projectes educatius
 • - Educació en el lleure

Equipaments

Activitats

Plans i programes

Pla d'Acció Educatiu Local 2019-2022

Òrgans de participació

Regidories implicades