Consell Escolar Municipal

El CEM és el punt de trobada per fomentar la comunicació i la col·laboració entre l'administració i els diferents sectors de la comunitat educativa

El Consell Escolar Municipal és l'eina que ha de vetllar per consolidar una xarxa educativa local que garanteixi el dret a l'educació de tots els ciutadans i que prengui com a fonament la igualtat, l'equitat, la justícia social i el respecte a la diversitat. A més, ha de fomentar la relació i la col·laboració entre el municipi i la comunitat educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperació i la corresponsabilitat.

A través d'aquest òrgan es podran consensuar, entre d'altres qüestions, la unificació del calendari escolar; l'intercanvi de recursos i projectes pedagògics i d'innovació educativa; i aspectes relacionats amb la transició dels joves de l'escola al món treball.

Al Consell Escolar Municipal,   va actualitzar al seu reglament al  2013, hi estan representats tots els sectors implicats en temes educatius del municipi: alumnes, mestres i professors, directores dels centres, personal de l'administració, i serveis, famílies, altres àmbits educatius i representants de l'Ajuntament.

Reglament del Consell Escolar Municipal de Martorelles

Actes de les reunions

Darrera actualització: 19.03.2021 | 12:53