Notícies

Línies bàsiques d'actuació

 • -Mantenir  les tradicions festives i culturals i potenciar-ne de noves.
 • - Promoure les arts escèniques i les arts visuals: dansa, música, teatre, màgia, cinema, exposicions...
 • - Programar i organitzar activitats lúdiques festives i de lleure
 • - Gestionar i mantenir els equipaments culturals
 • - Potenciar i donar suport a les activitats culturals i artístiques de persones, entitats i associacions locals
 • - Descobrir des de l’Arxiu municipal la història del poble i promoure estudis sobre Martorelles
 • - Elaborar rutes culturals, de patrimoni i història local
 • - Fomentar des de la Biblioteca Municipal la lectura, l'accés i l'aprenentatge de tot tipus de coneixement.
 • - Suport i coordinació amb el teixit associatiu i les entitats de Martorelles
 • - Vetllar per la conservació i la difusió dels elements del Mapa de patrimoni cultural

Equipaments

Activitats

 • - Festes i activitats
 • - Passejada per la història de Martorelles
 • - Exposicions
 • - Cursos, tallers i xerrades
 • - Cinema a la fresca
 • - Vespres al pati

Òrgans de Participació

Regidories implicades

Serveis
Agenda