Comissió de Transparència

La Comissió de Transparència és un òrgan obligatori de l'organització municipal constituït amb l'objectiu de garantir i fer efectiva la màxima transparència en l'actuació municipal

Composició

Formada per una persona representant de cadascun dels partits polítics municipals i personal tècnic municipal

  • Octavi Mill - Regidor i President de la Comissió
  • Joan Marc Flores i Riera - Regidor
  • Margarita Casanovas Cejuela - Regidora
  • Juan Francisco Garcia Caba - Regidor
  • Montserrat Torrents Pedragosa - Secretària acctal. de la corporació
  • Gràcia Pedrosa Domènech - Responsable de transparència

Periodicitat de les reunions

Es reuneix bimensualment

Darrera actualització: 12.01.2021 | 14:10
Darrera actualització: 12.01.2021 | 14:10