Consell Escolar Municipal

El CEM és el punt de trobada per fomentar la comunicació i la col·laboració entre l'administració i els diferents sectors de la comunitat educativa

El Consell Escolar Municipal és l'eina que ha de vetllar per consolidar una xarxa educativa local que garanteixi el dret a l'educació de tots els ciutadans i que prengui com a fonament la igualtat, l'equitat, la justícia social i el respecte a la diversitat. A més, ha de fomentar la relació i la col·laboració entre el municipi i la comunitat educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperació i la corresponsabilitat.

A través d'aquest òrgan es podran consensuar, entre d'altres qüestions, la unificació del calendari escolar; l'intercanvi de recursos i projectes pedagògics i d'innovació educativa; i aspectes relacionats amb la transició dels joves de l'escola al món treball.

El Consell Escolar Municipal va actualitzar el seu reglament el 2012. Al plenari hi participen els següents representants sectorials: 3 Mestres, 3 directores de centre, 2 persones d'administració i serveis,  3 representants de les famílies, 4 regidors/res de l'Ajuntament, l'Alcalde que exerceix de president del Consell.

Reglament del Consell Escolar Municipal de Martorelles

Actes de les reunions

Darrera actualització: 25.05.2022 | 10:59