ORDENANÇA 0. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació ingressos de dret públic municipal

Darrera actualització: 04.05.2022 | 17:51