ORDENANÇA 11. Taxa ocupació terrenys d'ús públic amb taules i cadires

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires

Ordenança fiscal 11 - Ordenança fiscal número 11 

Darrera actualització: 05.05.2022 | 11:07