ORDENANÇA 11. Taxa ocupació terrenys d'ús públic amb taules i cadires

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires

Ordenança fiscal 11 - Ordenança fiscal número 11 - Text vigent

 

⇒ Textos històrics desfasats:

Any 2019

Darrera actualització: 28.06.2022 | 09:55