ORDENANÇA 17. Taxa subministrament aigua

Taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança fiscal 17 - Ordenança fiscal número 17 - 

Darrera actualització: 5.05.2022 | 11:10