ORDENANÇA 19. Taxa llicència autotaxi

Taxa per a la llicència d'autotaxi

Ordenança fiscal 19 - Ordenança fiscal  número 19 - 

Darrera actualització: 05.05.2022 | 11:11