ORDENANÇA 2. Impost activitats econòmiques - IAE

Impost sobre activitats econòmiques (Aprovada l'any 2023 octubre)

Ordenança fiscal 2 -  Ordenança fiscal número 2 

 

 

⇒ Textos de l'ordenança històrics i per tant, NO VIGENTS:

Darrera actualització: 16.01.2024 | 10:00