ORDENANÇA 2. Impost activitats econòmiques - IAE

Impost sobre activitats econòmiques (Aprovada l'any 2023)

Ordenança fiscal 2 -  Ordenança fiscal número 2 

 

 

⇒ Textos de l'ordenança històrics / desfasats:

Any d'aprovació 2022

Darrera actualització: 10.01.2023 | 10:32