ORDENANÇA 2. Impost activitats econòmiques - IAE

Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal 2 -  Ordenança fiscal número 2 

Darrera actualització: 04.05.2022 | 18:01