ORDENANÇA 22. Taxa llicències o comprovació activitats urbanisme

Taxa per a llicències o la comprovació d'activitats d'urbanisme

Ordenança fiscal 22 - Ordenança fiscal número 22 - 

Darrera actualització: 5.05.2022 | 11:13