ORDENANÇA 23. Taxa expedició documents administratius

Taxa per a l'expedició de documents administratius (aprovada l'any 2023)

Ordenança fiscal 23 - Ordenança fiscal número 23 - 

 

 

⇒ Textos de l'ordenança històrics / desfasats:

Any d'aprovació 2013

Darrera actualització: 12.05.2023 | 13:28