ORDENANÇA 23. Taxa expedició documents administratius

Taxa per a l'expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 23 - Ordenança fiscal número 23 - 

Darrera actualització: 05.05.2022 | 11:13