ORDENANÇA 28. Taxa verificació i comprovació activitats i instal·lacions

Taxa servei verificació i comprovació activitats i instal·lacions a través de sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable  (aprovada l'any 2023)

Ordenança fiscal 28 - Ordenança fiscal número 28 - 

 

 

⇒ Textos de l'ordenança històrics / desfasats:

Any d'aprovació 2010

Darrera actualització: 10.01.2023 | 10:31