ORDENANÇA 38. Taxa utilització edificis i instal·lacions municipals

Taxa per a la utilització d'espais municipals

Ordenança fiscal 38 -  Ordenança fiscal  número 38 -  

Darrera actualització: 5.05.2022 | 11:22