ORDENANÇA 4. Impost increment valor terrenys

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

Ordenança fiscal 4 - Ordenança fiscal número 4  

Darrera actualització: 19.05.2022 | 09:03