ORDENANÇA 8. Taxa obertura sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública

Darrera actualització: 4.05.2022 | 18:05