Execució i modificacions del pressupost

Bases execució del pressupost. Pressupost execució. Modificacions del pressupost

  • BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. Adaptació de la normativa general a les característiques pròpies de Martorelles

           Anys 2022  /  2021 /  2020 /   2019 /  2018  /  2017 /  2016  /   2015

  • PRESSUPOST D'EXECUCIÓ.  Què s'ha gastat i ingressat realment fins a la data de presentació dels xifres.

            Anys:  2 018 2 017 /  2 016  /  2 015  

Darrera actualització: 17.02.2023 | 17:05