Fiscalització econòmica i financera

Compliment objectius estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera-informe. Endeutament municipal. Compte general. Comissió especial de comptes

  • COMPLIMENT OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA-INFORME

            Anys:   2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018   /  2017  /  2016  /  2015

  • ENDEUAMENT MUNICIPAL
    • Càrrega financera-informe:   Any    2018  /  2015   
    • Càlcul de l'anualitat teòrica d'endeutament:   Any  2018  / 2017 /  2016 
  • COMPTE GENERAL

    - Acabat l'exercici pressupostari és passen comptes entre el que s'havia previst i el que realment s'ha fet. Tant pel que fa als ingressos, com a les despeses, com al patrimoni municipal.
    - Un cop aprovat pel Ple s'envia a la Sindicatura de Comptes per a la seva revisió. Per consultar-lo, ves-hi

  • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (és la que aprova el Compte General)

            Anys: 2021 /  2020  /   2018 /  2017 /   2016

Darrera actualització: 17.02.2023 | 15:08