Liquidació del pressupost

Acabat l'exercici pressupostari és fa la valoració de despeses i ingressos realitzats, sobrants i pendents

Darrera actualització: 17.02.2023 | 17:04