Relació de Llocs de Treball - RLT

Detall del nombre de places aprovat anualment agrupat per:

  • Denominació del lloc (codi de lloc)
  • Enquadrament orgànic (de qui depèn?)
  • Vinculació de la plaça (Funcionari /laboral/ eventual)
  • Tipus de jornada (total/parcial)
  • Requisits (grup)
  • Forma de provisió (Concurs mèrits / lliure designació)
  • Categoria
Darrera actualització: 05.08.2020 | 09:40
Darrera actualització: 05.08.2020 | 09:40