Comissió de Transparència

La Comissió de Transparència és un òrgan obligatori de l'organització municipal constituït amb l'objectiu de garantir i fer efectiva la màxima transparència en l'actuació municipal

Composició

Està formada per una persona representant de cadascun dels partits polítics municipals

  • Octavi Mill-President
  • Joan Marc Flores i Riera
  • Margarita Casanovas Cejuela
  • Juan Francisco Garcia Caba
  • Montserrat Torrents Pedragosa, secretària acctal. de la corporació
  • Gràcia Pedrosa Domènech, arxivera i responsable de transparència

Periodicitat de les reunions

Es reuneix bimensualment

Darrera actualització: 03.11.2020 | 16:43
Darrera actualització: 03.11.2020 | 16:43