Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

El ple de l’Ajuntament de Martorelles del passat 20 de novembre va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Martorelles i del seu programa de participació ciutadana. 

Aquest serà un pla en el que la ciutadania serà escoltada a través d’un procés de participació ciutadana que marcarà quins seran els espais de debat i deliberació de tot allò que envolta la redacció del nou POUM. En aquest sentit, hi haurà una exposició permanent de tota la informació en un espai encara per determinar; així com dues sessions de debat i aportacions amb la ciutadania. 

 • L'exposició de la documentació es pot consultar fins el 10 de març al Celler de Carrencà. Horari: de 09 a 14h de dilluns a divendres
 •  Jornada ciutadana de debat Avanç del pla i propostes de mesures - 15 de febrer (19h La Vinya)

Superada aquesta fase s’arribarà a l’aprovació inicial del POUM, amb els següents objectius. 

Objectius i criteris generals

 1. Protegir i potenciar el mosaic agroforestal com a valor del municipi, tant per raons econòmiques, ecològiques, paisatgístiques i culturals. 
 2. Redefinir els àmbits de creixement reduint la seva extensió per formar una vila més compacta. 
 3. Transformació de la vila construïda repensant les àrees de transformació preveient aquelles que siguin viables generin habitatge assequible i completin l'estructura urbana. 
 4. Ajustar els nous creixements a les projeccions demogràfiques tenint present la necessitat d'habitatge assequible. 
 5. Cohesionar les diverses àrees deslligades del nucli i trencar l'efecte barrera de l'Avinguda d'en Piera, transformant-la en una via urbana. 
 6. Qualificar amb la clau i els paràmetres adients els diferents teixits que formen el nucli urbà. 
 7. Establir un sistema de recorreguts cívics que connecti els equipaments i espai slliures potenciant els desplaçaments a peu. 
   

Documents relacionats


Darrera actualització: 13.02.2024 | 07:50
Darrera actualització: 13.02.2024 | 07:50